PRISMA & CO.
Pruga Kavajes 116 - ZIP 99999 - TIRANA - Usa