SHENZHEN CASSINA
Xinghe Disankongjian Mall No. 1021-1022,1st Floor, Cai Tian Xing He Century Building, Fu Tian Street - Fu Tian District, Shenzhen
Tel 0086-158-8963-4112