JOHN DELOUDIS S.A.

STREET ADDRESS

MITROPOLITOU IOSIF 7 , THESSALONIKI
- 54622 - Grecia

CONTACT US

Tel 30 2310 457512