CHONGQING MINGXUAN HOME FURNISHING

STREET ADDRESS

N.118 JINZHOU ROAD, RED STAR MACALLINE SUPREME CHONGQING MALL, 1F. LEFT SIDE OF THE DOOR , CHONGQING
- 400021 -