DECO

设计师
目录
SimonCollezione
出品年份
1971

这款桌子采用拉制金属框架,结合显眼的抛光铆钉元素。配以装饰性的黄铜插件与浮法玻璃桌面。这款产品的第一件成品由Simon1968年份打造:这也是“超理性”设计系列中第一款真正的作品,虽然现在这一设计浪潮已经过了它的鼎盛时期,并且稍显矫情,但在当时旨在打破理性设计枷锁的尝试已经在历史和美学史上留下了浓墨重彩的一笔。

 

尺寸

 • W40 01 O-L
  W40 01 O-L
 • W40 02 O-L
  W40 02 O-L
 • W40 03 O-L
  W40 03 O-L
 • W40 04 O-L
  W40 04 O-L
 • W40 11 O-L
  W40 11 O-L
 • W40 12 O-L
  W40 12 O-L
 • W40 13 O-L
  W40 13 O-L
 • W40 14 O-L
  W40 14 O-L
 • W40 15 O-L
  W40 15 O-L
 • W40 16 O-L
  W40 16 O-L
 • W40 17 O-L
  W40 17 O-L

最后工序

 • LEGNO / WOOD / BOIS / HÖLZER
LO503 ROSSO CINA
LO505 ROSSO AMARANTO
LO506 BLU NOTTE
LO507 AZZURRO
LO508 GRIGIO CHIARO
LO514 NERO
LO526 BIANCO OTTICO
LO527 MARRON GLACE'
LO532 COMFORT
LO533 VERDE SALVIA
LO539 PETROLIO
LP303 ROSSO CINA
LP305 ROSSO AMARANTO
LP306 BLU NOTTE
LP307 AZZURRO
LP308 GRIGIO CHIARO
LP314 NERO
LP326 BIANCO OTTICO
LP327 MARRON GLACE'
LP332 COMFORT
LP333 VERDE SALVIA
LP339 PETROLIO

下载

Share

Close

找到Cassina的商店