L50 CAB NIGHT

设计师
 • 类别
  CAB
 • 目录
  I Contemporanei
 • 出品年份
  2015

床,填充头枕,使用柔软厚实的皮革和坚硬的皮革软包床框架和床腿,七种颜色可选:黑色、保加利亚红色、自然色、瓷色、米黄色、灰褐色和蓝色。

该款床还有固定头枕、仅框架以及与框架相结合的靠墙头枕款式。杨木胶合板和实木山毛榉材框架,头枕填充不同密度的聚氨酯海绵。

钩板和中心杆由黑色钢制成。

可调中心脚由黑色钢制成。

尺寸

 • L50 01 03 14

 • L50 01 14 15 16

 • L50 01 19

 • L50 01 24 26

 • L50 03 16

最后工序

 • CUOIO / LEATHER / CUIR / KERNLEDER

CUOIO BEIGE
CUOIO BLU
CUOIO NATURALE
CUOIO NERO
CUOIO PORCELLANA
CUOIO ROSSO BULGARO
CUOIO TALPA

下载

Share

找到Cassina的商店