L50 CAB NIGHT

设计师
类别
CAB
目录
I Contemporanei
出品年份
2015

床,填充头枕,使用柔软厚实的皮革和坚硬的皮革软包床框架和床腿,七种颜色可选:黑色、保加利亚红色、自然色、瓷色、米黄色、灰褐色和蓝色。

该款床还有固定头枕、仅框架以及与框架相结合的靠墙头枕款式。杨木胶合板和实木山毛榉材框架,头枕填充不同密度的聚氨酯海绵。

钩板和中心杆由黑色钢制成。

可调中心脚由黑色钢制成。

尺寸

 • L50 01 03 14
  L50 01 03 14
 • L50 01 14 15 16
  L50 01 14 15 16
 • L50 01 19
  L50 01 19
 • L50 03 16
  L50 03 16

最后工序

 • CUOIO / LEATHER / CUIR / KERNLEDER
CUOIO BLU
CUOIO NATURALE
CUOIO NERO
CUOIO ROSSO BULGARO
CUOIO TALPA

下载

Share

Close

找到Cassina的商店