JOHN DELOUDIS S.A.

STREET ADDRESS

MITROPOLITOU IOSIF 7 , THESSALONIKI
54622 -

CONTACT US

Tel 30 2310 457512